La Sra. Ana Besalduch Besalduch en representació del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Mateu a l’empara del que preveu l’art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per incloure en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El retard en el pagament de les ajudes derivades de la Llei de la dependència fa que moltes famílies beneficiàries de les mateixes no puguen atendre el pagament de medicaments ni les coses bàsiques perquè els seus dependents tinguen una vida digna, coses tan bàsiques com el rebut de la llum o de l’aigua, donat que hi ha situacions familiars dramàtiques en les quals els seus membres es troben a l’atur o que inclús no poden buscar una feina perquè han de dedicar el seu temps a l’atenció dels familiars que sofreixen alguna discapacitat greu.

D’altra banda, hi ha casos en els quals el retard ja no afecta el pagament, sinó al reconeixement de la situació de dependència per a poder obtindré les ajudes pertinents. Expedientes que porten un retard de més de 3 anys esperant la resolució.

ACORDS

PRIMER. Aquesta Corporació insta al Consell i a la Conselleria de Benestar Social a pagar puntualment les ajudes derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

SEGON.- Aquesta Corporació insta al Consell i a la Conselleria de Benestar Social a resoldre en el termini d’un mes tots els expedientes que es troben pendents de la resolució definitiva derivats de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

TERCER.- Aquesta Corporació insta al Consell i a la Conselleria de Benestar Social a què tots els expedientes derivats de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, es resolguen des de la sol·licitud en el termini de 6 mesos que marca la llei.

QUARTA.- Que es doni trasllat d’aquest acord al Consell i a la Conselleria de Benestar Social.

En Sant Mateu a 30 de març de 2015

Proposta de resolució instant al Consell al pagament puntual de les ajudes de la dependència i a resoldre els expedients presentats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>